Nastavnici u bachelor programima

Nastavnici u bachelor programima

Nastavnici u bachelor programima

Pedja Ašanin Gole
viši predavač
v. pred. Pedja Ašanin Gole
Karolina Babič
viši predavač
v. pred. dr. Karolina Babič
Katarina Bakija
viši predavač
v. pred. dr. Katarina Bakija
Darko Balaš
viši predavač
v. pred. mr. Darko Balaš
Marina Batinić
predavač
Danijela Brečko
docent
doc. dr. Danijela Brečko
Lea Burjan
lektor
Suzana Cergol Mihelič
lektor
mr. Suzana Cergol Mihelič
Boris Cizelj
redoviti profesor
red. prof. dr. Boris Cizelj
Mihael Černetič
docent
doc. dr. Mihael Černetič
Marko Divjak
docent
doc. dr. Marko Divjak
+386 2 228 38 56
Anita Hrast
viši predavač
v. pred. mr. Anita Hrast
Urška Kežmah
predavač
pred. dr. Urška Kežmah
Tanja Kocjan Stjepanovič
viši predavač
v. pred. mr. Tanja Kocjan Stjepanovič
Andrej Kovačič
izvanredni profesor
izv. prof. dr. Andrej Kovačič
Bojan Krajnc
viši predavač
v. pred. mr. Bojan Krajnc
Brigita Kruder
predavač
pred. mr. Brigita Kruder
Vesna Lešnik Štefotič
viši predavač
v. pred. mr. Vesna Lešnik Štefotič
Tomaž Lešnik
docent
doc. dr. Tomaž Lešnik
Marina Letonja
docent
doc. dr. Marina Letonja
+386 2 228 38 93
Anita Maček
izvanredni profesor
izv. prof. dr. Anita Maček
Mateja Mahnič
viši predavač
Natalija Mijaljević
predavač
Natalija Mijaljević
Mia Miše
predavač
pred. mr. Mia Miše
Kristina Mlinarič
lektor
Jasna Murgel
docent
doc. dr. Jasna Murgel
Žarko Anton Mlekuž
predavač
pred. mr. Žarko Anton Mlekuž
Tanja Ostrman Renault
lektor
Tanja Ostrman Renault
Dejan Paska
viši predavač
Ružica Petrovič
viši predavač
Ružica Petrovič
Franci Pivec
viši predavač
v. pred. mr. Franci Pivec
Natalie C. Postružnik
viši predavač
v. pred. mr. Natalie C. Postružnik
Zdenka Radek
predavač
pred. mr. Zdenka Radek
Natasa Ritonija
lektor
Lidija Robnik
docent
doc. dr. Lidija Robnik
Rudi Rumbak
viši predavač
v. pred. mr. Rudi Rumbak
Mateja Savić
predavač
Iztok Sila
viši predavač
v. pred. Iztok Sila
Aljaž  Stare
izvanredni profesor
dr. Aljaž Stare
Suzana Golobb Strmšek
predavač
pred. dr. Suzana Golobb Strmšek
Majna Šilih
predavač
pred. Majna Šilih
Darko Števančec
docent
doc. dr. Darko Števančec
Sonja Šuligoj
lektor
Martina Trbanc
predavač
pred. mr. Martina Trbanc
Tina Vukasović
izvanredni profesor
izv. prof. dr. Tina Vukasović
Bojana Zadravec
viši predavač
v. pred. dr. Bojana Zadravec
Klemen Žibert
predavač
pred. mr. Klemen Žibert
Urška Žugelj
predavač
pred. dr. Urška Žugelj
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac