Nastavnici u bachelor programima

Nastavnici u bachelor programima

Nastavnici u bachelor programima

Pedja Ašanin Gole
viši predavač
Karolina Babič
viši predavač
dr. Karolina Babič
Katarina Bakija
viši predavač
dr. Katarina Bakija
Darko Balaš
viši predavač
mr. Darko Balaš
Marina Batinić
predavač
Danijela Brečko
docent
dr. Danijela Brečko
Lea Burjan
lektor
Suzana Cergol Mihelič
lektor
mr. Suzana Cergol Mihelič
Boris Cizelj
redoviti profesor
dr. Boris Cizelj
Mihael Černetič
docent
dr. Mihael Černetič
Marko Divjak
docent
dr. Marko Divjak
Anita Hrast
viši predavač
Urška Kežmah
predavač
dr. Urška Kežmah
Tanja Kocjan Stjepanovič
viši predavač
mr. Tanja Kocjan Stjepanovič
Andrej Kovačič
izvanredni profesor
dr. Andrej Kovačič
Bojan Krajnc
viši predavač
mr. Bojan Krajnc
Brigita Kruder
predavač
mr. Brigita Kruder
Vesna Lešnik Štefotič
viši predavač
mr. Vesna Lešnik Štefotič
Tomaž Lešnik
docent
dr. Tomaž Lešnik
Marina Letonja
docent
dr. Marina Letonja
Anita Maček
izvanredni profesor
dr. Anita Maček
Mateja Mahnič
viši predavač
Natalija Mijaljević
predavač
Natalija Mijaljević
Mia Miše
predavač
Kristina Mlinarič
lektor
Jasna Murgel
docent
dr. Jasna Murgel
Žarko Anton Mlekuž
predavač
mr. Žarko Anton Mlekuž
Tanja Ostrman Renault
lektor
Tanja Ostrman Renault
Dejan Paska
viši predavač
Ružica Petrovič
viši predavač
Ružica Petrovič
Franci Pivec
viši predavač
mr. Franci Pivec
Natalie C. Postružnik
viši predavač
mr. Natalie C. Postružnik
Zdenka Radek
predavač
mr. Zdenka Radek
Natasa Ritonija
lektor
Lidija Robnik
docent
dr. Lidija Robnik
Rudi Rumbak
viši predavač
Mateja Savić
predavač
Iztok Sila
viši predavač
Suzana Strmšek Turk
predavač
dr. Suzana Strmšek Turk
Majna Šilih
predavač
Darko Števančec
docent
dr. Darko Števančec
Sonja Šuligoj
lektor
Martina Trbanc
predavač
mr. Martina Trbanc
Tina Vukasović
izvanredni profesor
dr. Tina Vukasović
Bojana Zadravec
viši predavač
dr. Bojana Zadravec
Klemen Žibert
predavač
mr. Klemen Žibert
Urška Žugelj
predavač
dr. Urška Žugelj
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac