Poslovanje

Poslovanje

Poslovanje

Želite li si novim znanjem i diplomom osigurati bolju budućnost? Napredovati? Poduzetni ste i imate viziju koju želite ostvariti? Zanimaju vas suvremeno poslovanje i važnost inovativnog okruženja? S novim, alktualnim, svježim znanjima, jedinstvenim predmetima, suradnjom s mentorima iz poduzeća te mogućnošću međukulturnih iskustava postat ćete diplomirani ekonomist s vještinama i kompetencijama koje dandanas poslodavcima trebaju. Postanite drugačiji diplomirani ekonomist.

Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Poduzetnost

Tijekom studija ćete promijeniti vlastito razmišljanje i razviti poduzetnički duh koji pomaže prepoznati prilike te razmišljati kritično i drugačije.

Inovativnost

U svojem ćete radu neprestano tražiti nova rješenja i prilike. Radne procese ćete planirati znanjima iz područja informacijske tehnologije.

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima i steći kompetencije u području organiziranja i menadžmenta, marketinga i prava.

Suradnja s poduzećima

Tokom studija surađivate sa poduzećima Kraš, Podravka, Coca Cola, Croatia Airlines, Grad Zagreb HIT, Dewesoft, Staklara Rogaška, Petrol.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0

prosječna starost

0%

rukovoditelja i direktora

0%

zaposlenih u gospodarstvu

0%

muškaraca

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
6
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama… Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

7
Pravni i gospodarski ustroj

Predmet je sastavljen tako da se najprije upoznate s nekim osnovnim pravnim pojmovima, kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnos i s malim dijelom stvarnog prava, koji je u opsega zapravo samo stvarnog prava. A nato ćete upoznati obligacijsko pravo, a posebno ćete se baviti prodajnim ugovorom, te osnovama statusnog prava i vrstama gospodarskih subjekata, koje poznaje naš i europski pravni poredek.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik I (eng./njem./tal./rus.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

6
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

5
Jezik struke i europska dimenzija – prvi strani jezik II (eng./njem./tal./rus.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na stručnu naobrazbu, naime sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Cilj predmeta je da uspješno i učinkovito savladate sporazumijevanje u općem razgovornom i poslovnom jeziku, uzimajući u obzir europske dimenzije komunikacije. Znati ćete uspješno i učinkovito argumentirati kauzalnost na području društveno-ekonomskog i političnog zbivanja doma i u EU, i potražiti podatke o poduzećima iz svog stručnog područja, te pripremiti izvještaj.

6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

6
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u područje računovodstva i daje osnovno znanje računovodstva svima, koji se dosada s tim područjem niste imali (veći) kontakt, naime osnovno poznavanje toga područja važno je za svakog zaposlenika.

Pri predmetu ćete upoznati značenje i ulogu računovodstva za management, te koje su one računovodstvene informacije, koje su važne za poslovno odlučivanje. Upravo tako ćete na zaključku predmeta znati čitati računovodstvene dokumente i izraditi poslovne i godišnje izvještaje, te razumjeti bonitetu poslovanja poduzeća, u kojem ste zaposleni, kao i razumjeti bonitetu poslovnih partnera.

6
Poslovni jezik – drugi strani jezik (eng./njem./tal./rus.)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentska prednost, koja vam može kod budućeg poslodavca donijeti dodatne plus bodove ili pak znači baš onu točku na i, zbog koje se ravnoteža u izboru pokreče u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo poznajete li osnove stranog jezika, već kako tečno na stranome jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inozemstva, kako dobro znate sastaviti službenu e-poruku na stranom jeziku, kako kompetentno ćete nastupati na susretima, sajmovima i uvjerljivo prezentirati poduzeće, njegove usluge i/ili proizvode, koliko dobro poznajete poslovni bonton, koliko poznajete kulturu i običaje strane države...

Pri predmetu ćete steći temeljno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumijevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije…). Upravo tako ćete razvijati brigu za kulturu jezika i kulturu sporazumijevanja.

5
Osnove informatike

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

1
Seminar: 10-prstno korištenje tipkovnice

Seminar je namijenjen usvajanju važne spretnosti u digitalnom svijetu: 10-prstnom slijepom korištenju tipkovnice računala. Studenti usvoje slovni i brojčani dio tipkovnice računala, pravilno korištenje interpunkcija i drugih pravila. Za vrlo kratko vrijeme studenti steknu praktično znanje koje im je od velike pomoći pri studiranju, te sigurno i u radnim okruženjima. 

1
Seminar: Stručno pisanje i učinkovit studij

Za učinkovit studij trebamo niz spretnosti. Seminar Stručno pisanje i učinkovit studij je usmjeren u tehnike i spretnosti koje studentima tijekom studija omogućavaju veću učinkovitost. Razvit ćete spretnosti tehnike učinkovitog čitanja, zapisivanja, tehnike učenja glede na kognitivne stilove, tehnike online učenja. Poseban naglasak namijenjen je stručnom pisanju kojega ima tijekom studija jako puno. Isti se naime razlikuje od svakodnevnog pisanja, tako u sadržajnom kao i u tehničkom i oblikovnom smislu. Usvojit ćete i principe traženja po stranim bazama i informacijskim izvorima, te razviti razumijevanje etičnih aspekata u pisanju stručnih tekstova.

Obavezni predmeti
6
Gospodarsko pravo EU

Cilj predmeta je na što razumljiviji način predstaviti prirodu i strukturu prava Europske unije (EU), koji utječu na područje gospodarstva. Studenti ćete tako znati pravne propise upotrijebiti u praksi, na konkretnim primjerima, i to tako da ćete znati u masi propisa EU, koji su vezani na unutarnje propise članica EU, potražiti adekvatan propis odnosno druge informacije, koje će utjecati na konkretnu situaciju, utvrditi sadržaj propisa, te ga upotrijebiti u praksi.

7
Makroekonomika

Gospodarski život neke države ovisi o milijunu aktivnosti pojedinih poduzeća, potrošača, radnika, činovnika, a makroekonomija se usredotočuje na opće posljedice tih aktivnosti. Makroekonomija se bavi proučavanjem međusobnih utjecaja pojedinih ekonomskih kategorija, te se bavi  i gospodarstvom kao cjelinom. Zaključci makroekonomskih znanosti omogućavaju narodnogospodarskim institucijama odabir i ocjenjivanje ekonomske politike i njenih mjera za rješavanje makroekonomskih problema. A ti su: gospodarski rast, inflacija, nezaposlenost, agregatna ponuda i agregatna potražnja, potrošnja i štednja, investicije, monetarna i fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Studenti ćete pri predmetu upoznati glavne makroekonomske kategorije, upoznati zakonitosti djelovanja gospodarstva kao cjeline, te ćete biti sposobni presuditi makroekonomske pojave i probleme.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je znanost, koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike, koji za svoj rad  trebaju učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitičare, koji zahtjeve korisnika prevode u tehnički jezik i tehničare (planere, programere), koji znaju poslovne zahtjeve pretvoriti u program/aplikaciju.

Karakterističnost poslovnih korisnika je ta da žele 'informacije na dlanu', pomoću kojih će lakše odlučivati (voditelji) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se slabo razumiju s tehničarima. Karakterističnost tehničara je ta da odlično razumiju tehničke podrobnosti strojne i programske opreme, programske jezike, alate podrške, komunikacijske standarde i protokole. Obično zahtjeve korisnika ne razumiju. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahtjeve korisnika, na temelju toga pripreme arhitekturu poslovno-informacijskog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i ubrzivač informatizacije poduzeća. Pripreme informacijsku strategiju za poduzeća, bez koje samo rijetko koje poduzeće može dugoročno preživjeti.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacijske procese te njima adekvatne poslovne informacijske sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacijske procese i one za pomoć upravljanju. Upoznati ćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacijskih procesa.

5
Financije

S financijama se susrećemo svaki dan  - tako poslovno kao i privatno – iako toga nismo ni svjesni: kako ocijeniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, s kojim se opasnostima susrećemo kod podizanja kredita, kakva je razlika između financiranja i investiranja, te između likvidnosti i solventnosti, kako možemo utvrditi da li je poduzeće unosno, likvidno i djeluje gospodarno, koje instrumente platnog prometa poduzeće koristi, itd.

Uz pomoć predmeta znali ćete odgovoriti na sva pitanja, te znati aktivno sudjelovati u poslovanju vašeg poduzeća.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Tijekom izvedbe predmeta upoznati ćete tematiku na području vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći u bogaćenju (nadogradnji) vaših znanja na području menadžmenta s naglaskom na području vođenja i upravljanja ljudima (suradnicima), u oblikovanju suvremene  organizacije, koje zahtjeva savlađivanje na području mekih vještina, to jest rada s ljudima (vođenja, motiviranja, rješavanja konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da budete učinkovitije postali još uspješniji voditelji.

Kroz aktivnosti pri predmetima na konkretnim ćete primjerima steći znanje te se usposobiti za uporabu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svojoj radnoj okolini.

5
Poslovna matematika sa statistikom

Pri predmetu ćete upoznati različite matematičke i statističke sadržaje, odnosno probleme. Mnogi praktični primjeri biti će vam predstavljeni s ciljem da budete znali planirati i rješavati različite ekonomske probleme i poslovne odluke. Statistički dio predmeta ćete moći povezati s praktičnim primjerima iz svakodnevnog života. Naučiti ćete računati različite statističke indekse, skupljati podatke u frekvencijsku podjelu, razumjeti ćete znanstvene i stručne dokumente, koji sadrže matematički zapis ili statističke analize podataka. Podatke ćete znati skupljati, urediti, grafički prikazati, analizirati i interpretirati, što je važno na području poslovnih procesa, te ih aplicirati u poslovnu praksu (npr. odrediti ćete položaj pojedine jedinice između drugih…).

Poznati ćete različite moguće oblike donošenja kamata, te ih znati upotrijebiti u praksi. Na taj ćete se način upoznati s temeljnim radom financijske matematike, čije znanje je vrlo primjenjivo na području financija, bankarstva i osiguranja.

5
Pravo i kadrovi

Predmet obuhvaća niz sadržaja na području radnog prava, koji uređuju odnose između radnika i poslodavca, nastale na temelju ugovora o zapošljavanju. Tijekom trajanja predmeta steći ćete mnogo korisnih i dragocjenih informacija i znanja, koje ćete moći korisno upotrijebiti u vašem svakodnevnom životu, prije svega na poslu, kao što su npr. posebnosti zapošljavanja u javnom sektoru, na koji se način može prekinuti ugovor o radu, kako se odmjerava godišnji odmor, kada radnik ima pravo na isplatu prekovremenih satova, kada je radnik disciplinsko i odštetno odgovoran, te koja su njegova prava na radnom mjestu.

1
Seminar: Prezentacija i retorika

Često naime ne razmišljamo tako, ali moramo biti svjesni činjenice da u poslovnom svijetu nastupamo svaki dan – na sastanku, konferenciji, savjetovanju, poslovnoj prezentaciji ... Često o nastupu ovisi i poslovna uspješnost, stoga su znanja i odlično razvijene spretnosti prezentacije i retorike iznimno važne. Na intenzivnom seminaru studenti usvoje principe dobre pripreme na prezentaciju i govorni nastup, osposobe se za njihovo planiranje i tijek, te se znaju učinkovito organizirati. I najvažnije, uvažavanjem učinkovitih principa verbalnog i neverbalnog komuniciranja prezentaciju znaju adekvatno provesti. 

2
Seminar: Stvaralačko poslovno pisanje i pravopis

U poslovnom je svijetu slika našega jezika i sastavni dio našeg cjelokupnog imidža. Pravopisno adekvatno pisanje i stvaralačko poslovno pisanje mogu značajno doprinijeti pozitivnom poslovnom dojmu. Na seminaru ćete osvježiti svoje dosadašnje znanje pravopisa i gramatike, otkriti i ponešto novo što ćete moći uključiti u svoje dopise, te ćete ih tako moći još više približiti svojim primateljima. Ali prije svega ćete razviti znanje i osjećaj za kreativnije i autentičnije poslovno komuniciranje.

Izborni predmeti (student odabire tri predmeta)
6
Poduzetništvo i kultura poduzeća

Poduzetništvo ima važnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i osnivanju novih radnih mjesta u svakoj državi. Često je povezan s malim i srednje velikim poduzećima. Ako znamo da su upravo takva među poduzećima u Sloveniji daleko najbrojnija, te u smislu djelatnosti prevlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumijevanje poduzetništva u današnjem poslovnom svijetu vrlo važno.

Pri predmetu Poduzetništvo i kultura poduzeća ćete upoznati temeljene koncepte i karakteristike suvremenog poduzetništva, kakvu ulogu i značenje ima poduzetništva za gospodarstvo i društvo, upoznati procese, povezane s poduzetništvom, te proučavati etične i moralne vidike poduzetništva, koji su u današnjem društvu vrlo važni. Predmet će biti usmjeren ne samo u teoriju, nego prije svega u razvijanje poduzetničke kulture i poduzetničkog duha, koji pomaže istraživati, prepoznati različite prilike, razmišljati kreativno, kritično i na drugačiji način.

6
Javna uprava i poslovanje javnog sektora

Sa javnom upravom i svime, što je njome povezano, susrećemo se svaki dan. Javna uprava je ona, koja usvaja propise, izvršava ih i brine se za sankcije, ukoliko propise ne poštujemo. Javna uprava osigurava djelovanje države, naše bivanje u njoj, te ostvarenje naših prava. Istovremeno imamo prema državi i obaveznosti – javna uprava će se pobrinuti da ih i ispunjavamo.

Javna uprava je dakle iznimno aktualno područje. Ali da li točno znamo koji su organi javne uprave? I koji organi državne uprave? Kako su organizirani? Kako djeluju i koje su njihove nadležnosti? A što rade opčine i kakva je njihova organizacija? Zašto su javne nabavke tako važne? Što su to upravni postupci? Kako se vode? Što moramo znati kada se nađemo kao stranka u nekom upravnom postupku? Tijekom ovog predmetu ćete moći odgovoriti na ta pitanja.

6
Poslovno lobiranje u EU

Lobiranje. Ta se riječ često koristi, ali da li stvarno razumijemo što se sve skriva iza nje? Odakle izvire? Koji je cilj lobiranja? Što je to poslovno lobiranje? Kakva je razlika između lobiranja i komuniciranja s javnošću? Kako možemo poboljšati svoje pregovaračke kompetencije?

Za vrijeme trajanja predmeta studenti ćete otkriti štošta zanimljivo. Upoznati ćete pojam lobiranja, upoznati se s lobiranjem u kontekstu djelovanja ključnih institucija EU, te se upoznati s oblikovanjem odluka i koordinacijom interesa između država članica – od nositelja interesa u državama do Europskog vijeća. Studeni ćete tako znati aplicirati teoretsko znanje o lobiranju u EU, te se osposobiti za implementaciju pregovaračkih tehnika u poslovnu praksu.

6
Metodologija društvenog istraživanja

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "nevjerna" znanost. Sociologija ništa ne shvaća kao razumljivo samo po sebi, ne vjeruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje što se krije iza. Društvo i kulturu misli na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog/inja dolazi do objašnjenja o tome kako društvo djeluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vrijeme živi s njima, preračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta upoznati ćete se s osnovnim konceptima u metodologiji društvenog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, ipd.

6
Elektroničko poslovanje

U svakodnevnom životu se na svakom koraku susrećemo s pojmovima e-poslovanje, e-bankarstvo, e-obrazovanje, e-trgovina i drugima, koji započinju prefiksom »e«, odnosno »elektronsko«. Pri izbornom predmetu Elektronsko poslovanje potražiti ćete uzrok za razmah tih termina, pogledati kako se djelatnosti sa prefiksom »e« razlikuju od onih bez njega, te se osposobiti za djelovanje u digitalnoj ekonomiji odnosno informacijskoj družbi.

Pri predmetu ćete upoznati karakteristike takozvane digitalne ekonomije i promjena u poslovnim organizacijama, koje su posljedica promijenjenih okolnosti. Konsolidirati ćete znanja na području digitalne ekonomije te posebno položaja malih i srednje velikih poduzeća.

6
Osobni menadžment

S izazovima osobnog menedžmenta se susrećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme, kako bi u poslu i privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljni? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije stjecati nova znanja i vještine, te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti ćete pri ovom predmetu razviti različite kompetencije te tako ne samo razumjeti značenje čimbenika, koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje duševnih procesa, nego ćete se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije, te steći znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Poslovni jezik – treći strani jezik (fra./tal./rus.)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentska prednost, koja vam može kod budućeg poslodavca donijeti dodatne plus bodove ili pak znači baš onu točku na i, zbog koje se ravnoteža u izboru pokreče u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo poznajete li osnove stranog jezika, već kako tečno na stranome jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inozemstva, kako dobro znate sastaviti službenu e-poruku na stranom jeziku, kako kompetentno ćete nastupati na susretima, sajmovima i uvjerljivo prezentirati poduzeće, njegove usluge i/ili proizvode, koliko dobro poznajete poslovni bonton, koliko poznajete kulturu i običaje strane države...

Pri predmetu ćete steći temeljno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumijevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije…). Upravo tako ćete razvijati brigu za kulturu jezika i kulturu sporazumijevanja.

6
Dinamično poduzetništvo i značajke poduzetničkih gazela

Dinamična poduzeća su inovativna, brzorastuća poduzeća, koja munjevito rastu i postižu iznadprosječne rezultate na pojedinim područjima, te daju realnu dodanu vrijednost nacionalnom gospodarstvu. Brzi rast zavisi prije svega o strukturi poduzeća, poduzetniku i njegovom timu, odnosno menedžmentu, financijama, intelektualnom kapitalu poduzeća…  Dinamična poduzeća se susreću i s nizom izazova. 

Pri predmetu Dinamično poduzetništvo i značajke poduzetničkih gazela baviti ćete se pitanjima kako uspješno voditi i na različitim nivoima upravljati brzorastuće poduzeće, kako bi ono uspješno prešlo u višu fazu životnog ciklusa poduzeća. Upoznati ćete primjere pojedinih brzorastućih poduzeća i njihov način reagiranja u rastu, te učiti na primjerima dobrih i slabih praksi. Tako ćete razviti produbljeno razumijevanje dinamičnog poduzetništva, te ga znati aplicirati u svoje poslovne okoline.

6
Obiteljsko poduzetništvo

Po nekim ocjenama obiteljska poduzeća u svjetskom mjerilu predstavljaju između 60 i 80% svih poduzeća. Vjeruje se da u Njemačkoj ima oko 80% obiteljskih poduzeća, koja zapošljavaju 80% ljudi. Prednost obiteljskih poduzeća je prije svega u pripadnosti poslu i obitelji, velikoj fleksibilnosti i stručnom znanju.

Cilj predmeta Obiteljsko poduzetništvo je da studente, koji ćete preuzeti vodeće uloge i zadatke u obiteljskim poduzećima, ili se možda na osnivanje obiteljskog poduzeća tek pripremate, ili vas problematika iz bilo kojeg razloga zanima (savjetovanje, publicistika, planiranje mjera pomoći), upozna sa posebnostima obiteljskih poduzeća, u kojima dolazi do spleta poslovne (poduzetničke) i obiteljske kulture. Upravo tako ćete upoznati razlike između poduzetnika i poduzetnica i ključne čimbenike ženskog poduzetništva u obiteljskim poduzećima.

6
Logistika u poduzeću

Logistika je za poduzeće važan čimbenik uspješnosti i konkurentnosti. Promijenjeni tržišni odnosi između ostalog utječu i na promjene u logističkim sistemima pojedine organizacije. Tako ima logistika sve važniju ulogu u marketinškoj djelatnosti poduzeća odnosno organizacije, naime neposredno utječe na zadovoljstvo kupaca, stranaka, te time i na profitabilnost poduzeća.

Pri predmetu ćete pomoću studija literature i studija konkretnih problema, koji se pojavljuju u izvedbi logističkih procesa u različitim poduzećima i različitim strukama, upoznati dobre prakse na tom području.

6
Unutarnje poduzetništvo

Unutarnje poduzetništvo je sistematičan poslovni oblik poduzeća i način ponašanja poduzeća, kojim pokušavaju potaknuti uvođenje novosti na različitih područjima, od novih poslova, proizvoda ili usluga do povećane proaktivnosti u poduzeću. Unutarnje poduzetništvo poduzeću donosi povoljne učinke - rast, dobit … ali  zahtjeva i ogromno promjena, koje organizacija mora uvesti u svoj sistem. Razvoj unutarnjeg poduzetništva zahtijeva preoblikovanje organizacijske kulture inovativnosti, oblikovanje klime, koja potiče unutarnje poduzetništvo, adekvatnu tehnologiju, ljude…  Kakvi su dakle sadašnji i budući trendovi u razvoju unutarnjeg poduzetništva, kakva je te će biti uloga pojedinca u organizaciji u kontekstu novih paradigmi konkurentnosti. Ili još važnije, kako voditi poduzetničke organizacije, kako kreativne pojedince, kako poticati i neprestano održavati poduzetnička razmišljanja u organizaciji… sve su to pitanja, na koja ćete pomoću teorije i primjera iz praksi pri predmetu potražiti odgovore. Spoznaje ćete moći učinkovito koristiti u svojoj poslovnoj okolini i praksi.

Obavezni predmeti
6
Proizvoljno odabran izborni predmet
2
Seminar: Priprema na stručnu praksu

Dobra priprema je pola uspjeha, tako kažu. Zato je i dobra priprema na izvršavanje stručne praske, odnosno praktičnog obrazovanja u radnom okruženju važna, kako biste uspješno razvili kompetencije i stekli što više adekvatnih iskustava iz neposrednog radnog okruženja. Na seminaru ćemo vas upoznati s odgovornostima svih sudionika, s pravilima i drugim organizacijskim aspektima. Usmjeravanjem ćemo vas voditi kroz proces pripreme na stručnu prasku, kako biste izbjegli zamke i stručnu praksu uspješno izvršili.

16
Stručna praksa u poduzeću

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Stručna praksa u radnom okruženju je odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

Modul Poslovanje i pravo
6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije

Poznavanje globalne ekonomske okoline za ekonomista je nužno, zato je cilj predmeta da studenti stečete osnovno znanje vanjskih ekonomskih tokova među državama u smislu integracije, upoznate međunarodni ekonomski sistem i temeljne instrumente međunarodne gospodarske politike, te sa stečenim znanjem razumijete kakav je ekonomski položaj Hrvatske danas i u budućnosti.

6
Odnosi s javnostima i oglašavanje

Odnosi s javnošću i oglašavanje tijekom zadnjih pet godina značajno mijenjaju svoj vanjski oblik i pojavnosti. U isto vrijeme razvojem različitih internetskih platformi i interneta kao takvog, mijenjaju se i načini komuniciranja – ne samo organizacija sa svojim potrošačima/strankama, nego i ljudi međusobno.

Sve je više potražnje relevantnih informacija preko interneta, sve više vjerujemo ocjenama i mišljenju drugih, koje nalazimo na internetu – posebno ako su to mišljenja ljudi, kojima općenito vjerujemo i/ili su naši prijatelji. Kada ste zadnji put otišli u trgovinu s tehničkim proizvodima, a da prije toga niste na internetu provjerili sve o aparatu/napravi, kojega/koju ste željeli kupiti? Ako ste uopće otišli u trgovinu! Možda ste proizvod čak kupili preko interneta, te su vam ga dovezli ili dostavili na dom. Promijenjeni kupovni načini značajno utječu na način komunikacije poduzeća sa svojim mušterijama.

Pri predmetu ćete iskoristili sve vaše potencijale. Povezati ćete vaše znanje iz brojnih područja, te istovremeno omogućiti da na organizacije (poduzeća, društva...) pogledate kroz malo drugačije oči. Što se skriva iza kulisa odnosa s javnošću? Što rade »piarovci« i što rade »marketingaši«? Koliko možemo biti kreativni i koliko točnosti je potrebno? Kako su povezani ciljevi poduzeća s ciljevima tržišnog komuniciranja i s ciljevima odnosa s javnošću? Koje javnosti uopće poznajemo? Što je to akcionar? Kako mjerimo učinkovitost i kako uspješnost komunikacijskih programa? Što je to mediaplan? Što je API a što infografika?

6
Međunarodno radno pravo i sindikalno pravo

Zaštita ljudskih prava, ekonomsko socijalno pravo, pravna država su pojmovi s kojima se susrećemo svaki dan i važni su za svakog pojedinca. Pri ovom ćete predmetu upoznati ulogu, važnost i pravne akte najvažnije međunarodne organizacije, koja se zauzima (uređuje) za razvoj i poboljšanje radnog i socijalnog prava, te time naravno i za poboljšanje ekonomsko socijalnih prava i položaja radnika.

Upravo tako ćete pri predmetu upoznati kada mogu radnici sudjelovati u upravljanju i sudjelovati u podjeli dobiti, koja je uloga sindikata, saznati ćete i kada radnici mogu pribjeći krajnjim sredstvima za ostvarivanje svojih ekonomsko socijalnih prava, štrajk, kada je štrajk nezakonit.

6
Tržišno pravo

Danas je kod nas, pa tako i u svijetu, najpriznatiji model tržišnog gospodarstva. Ulaskom na tržište poduzeća ulaze u razna pravne odnose s drugim tržišnim sudionicima, tako s drugim poduzećima kao i s potrošačima. Poduzeća na tržištu ne mogu poslovati na bilo kakav način, već pri tome moraju postupati u skladu s tržišnim pravilima, koja određuju granice njihovog slobodnog nastupanja na tržištu.

Cilj predmeta je da vas upozori na postojanje tržišnih pravila, koja usmjeravaju i istovremeno ograničavaju poduzetničko nastupanje na tržištu. To će vam omogućiti razlikovanje dozvoljenih poduzetničkih praksi od onih zabranjenih. Posljednje je važno tako za konkretno poduzeće, njegove konkurente, poslovne partnere i potrošače. Na taj ćete način upoznati »kutove gledanja« svih tržišnih sudionika.

ili
Modul Menadžment i informatika
6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Multimedija i dizajn u poduzeću

Najčešća upotreba izraza «multimedija« u poduzeću se odnosi na značenje medija kao tehnologije za prenošenje, obrađivanje i spremanje podataka. Kao i svaki drugi tehnološko-razvojni proces i opremanje poduzeća medijskom tehnologijom odnosno razvoj multimedijskih usluga moraju biti pažljivo planirani, pa su kao takvi podvrgnuti strategiji (razvoja) poduzeća. U sklop cjelovitog planiranja informacijskog sistema često spada i razvoj internetske stranice, odnosno internetskog mjesta poduzeća, koje je kao takvo po pravilu konceptualno - dizajnerski i sadržajno vezano na cjelokupan imidž i strategiju poduzeća, te sve češće uključuje multimedijske elemente (animacije, videosnimke, interaktivne aplikacije).

Pri predmetu Multimedija i dizajn u poduzeću ćemo vas voditi po putu stvaranja i jačanja osnovnih, dijelom i naprednih znanja te vještina na području medija, multimedija, takozvanih »novih« (digitalnih) medija i dizajna, odnosno oblikovanja u poslovnim okolinama. Upoznati ćete širu definiciju koncepta „medij“, zapitivati se o povezanosti između čovjeka, društva i tehnologije, te gledati u prošlost i budućnost upotrebe medijskih tehnologija i multimedijskog, odnosno novomedijskog poslovanja.

6
Sustavi za podršku upravljanju 

Izazovi suvremenog vremena zahtijevaju sve cjelovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplicirano. Pošto imamo ljudi ograničenu sposobnost shvaćanja, stvari često pojednostavljujemo, što za poduzeće može biti opasno, odnosno nas neki poslovni događaji i procesi mogu iznenaditi. Ekonomisti stoga moramo razmišljati, odlučivati i djelovati što cjelovitije. Trebamo razvoj dodatnih kompetencija, učinkovite alate i suvremene tehnologije.

Pri studiju ovoga predmeta ćete upoznavati sisteme za pomoć upravljanja, te naučiti kako pomoću suvremenih informacijskih rješenja, koja omogućavaju brzo preoblikovanje velikog broja podataka u informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposlenik informacijskim rješenjima poboljšava svoj rad i poslovanje svoga poduzeća.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  P
  ismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

   

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

DOBIN model online studija prilagođen je suvremenom načinu života i dinamičnom pojedincu.

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, tehnička, organizacijska, pedagoška podrška za studij po najvišim standardima.

Učitelji iz prakse

Studij na konkretnim primjerima i priprema praktičnih zadatka sa učiteljima iz prakse te suradnjom sa poduzećima.

Napredovanje

Kvaliteta studija mjeri se sa diplomantima, 64% naših diplomanata nakon diplome napreduje ili prima višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa moći ćete preuzimati samostalno organiziranje procesa i asistiranje u menadžmentu. Zaposlenje ćete moći naći u gospodarstvu, različitim zavodima ili u javnoj upravi, tako doma kao i u inozemstvu. Profil diplomanta s takvim znanjima i kompetencijama uvijek je veoma tražen. Pošto ćete postati poduzetniji i inovativniji te ćete ujedno posjedovati i široku paletu znanja, lako ćete moći voditi i vlastito poduzeće. Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina
Priznavanje znanja

Kako uredim prijavu

Ispunite prijavni obrazac.

 1. Priložite odgovarajuće potvrde te sve zajedno što prije pošaljite na adresu fakulteta:
 2. DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija

Uvjeti za upis

Upis u 1. godinu:

 • završena četverogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu:

 • s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema.

Upis u 3. godinu:

 • s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema.

Upis u 2., odnosno 3. godinu programa, omogućava se studentima i diplomantima bachelor programa srodnih smjerova koji ispunjavaju uvjete za upis. Studentima se na temelju potvrde o položenim ispitima i potvrđenim nastavnim planovima određuju dodatne studijske obveznosti.
Uvjete za upis ispunjavaju također, i oni koji su završili jednako obrazovanje u inozemstvu.

Potvrde o ispunjavanju uvjeta za upis

Kandidati uz prijavu prilože ovjerene svjedodžbe, diplome i druge potvrde koje dokazuju ispunjavanje uvjeta za upis. Detaljne informacije su objavljene u Raspisu za upis koji je dostupan na internetskoj stranici Ministrstva za obrazovanje, kulturo in šport (Ministarstva RS za obrazovanje, znanost i šport). Informacije možete, također dobiti u Referadi fakulteta ili kod stručne suradnice za Hrvatsku.

Davanja za studij (upisnina i školarina) za jednu godinu

 • Uplata na 11 obroka bez kamata: 1 x 329,00 EUR (prilikom upisa) i 10 x 222,00 EUR (mjesečno putem e-uplatnice)
 • Uplata u jednokratnom iznosu s popustom za one koji studij plaćaju sami: 2.449,00 EUR (prilikom upisa)

Prva rata plača se kod upisa, za ostale rate dobijte e-uplatnice do 20. u mjesecu na školsku e-mail adresu.
Visina mjesečne rate je fiksna. Fakultet ne obračunava kamate za plaćanje na rate.  

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-knjižnicu
  • 17 slovenskih i stranih internetskih časopisa i portala
  • 22 stručnih revija na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • 11 internetskih baza podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • savjetovanje prije studija i tijekom studija, te savjetovanje u Savjetodavnom centru
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • besplatno testiranje znanja stranog jezika
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 449,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2018./2019.

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja je uključeno v trošak školarine. Kontakt za priznavanje: studijska.komisija@doba.si.

 

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac