Naslovnica > Programi i upis > Prijava i upis > Školarina

Školarina

Investicija u znanje je investicija u budućnost. 64% diplomanata DOBA Fakulteta napreduje na radnom mjestu ili dobije veću plaću. Iskoristite priliku i uključite se što prije. Broj upisnih mjesta je ograničen.

Vaša investicija uključuje sve za studij

Školarina za studijsku godinu 2016./2017.

Troškove studija za studijsku godinu 2016./2017. možete podmiriti u najviše 11 rata.

Studijski program Uplata u jednom iznosu
s popustom
Uplata
na 11 rata
Poslovanje (bachelor) 2.449,00 EUR 1 x 329,00 EUR
10 x 222,00 EUR
Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću (bachelor)
2.659,00 EUR 1 x 329,00 EUR
10 x 243,00 EUR
Poslovanje i upravljanje u turizmu (bachelor)
2.449,00 EUR 1 x 329,00 EUR
10 x 222,00 EUR

Međunarodno poslovanje (master)

3.169,00 EUR 1 X 389,00 EUR
10 X 290,00 EUR
Marketing i prodaja (master) 3.169,00 EUR 1 X 389,00 EUR
10 X 290,00 EUR

Prva rata plača se kod upisa, za ostale rate dobijte e-uplatnice do 20. u mjesecu na školsku e-mail adresu.
Visina mjesečne rate je fiksna. Fakultet ne obračunava kamate za plaćanje na rate.  

Plaćanje na rate povoljnije je od bankovnog kredita.

Uvjeti plaćanja

Samofinanciranje

Poduzeća

Pridodani dokumenti:

Print