Naslovnica > Programi i upis > Poslovanje i upravljanje u turizmu (bachelor)

Poslovanje i upravljanje u turizmu (bachelor)

Program osposobiti će vas za savlađivanje koncepata i karakteristika turizma, koji važi za dinamičnu i najbrže rastuću gospodarsku granu u svjetskom omjeru i zato zahtjeva kompetencije za cjelovito savlađivanje i rješavanje zadataka i izazova poduzeća, te ostalih organizacija na području turizma u povezanosti s drugim poslovnim funkcijama.

Profesija budućnosti i mnogih mogučnosti.

Znate li da je turizam jedna od najbrže rastućih djelatnosti u svijetu i vodeća sila razvoja? Da otvara  nove poslovne prilike i omogućava razvoj osobne karijere? Želite li postati stručnjak na području turizma? Privlači li vas voditeljstvo ili vlasništvo turističkog objekta? Želite doprinijeti lokalnom ili regionalnom razvoju turizma? Ukoliko je vaš odgovor na jedno pitanje DA, onda je program pravi za vas.

Tijekom studija ćete dobiti interdisciplinarna teoretska i praktična znanja u širim stručnim oblastima i razumjeti ćete kako se vodi turizam uz uvažavanje osnovnih ekonomskih, menadžerskih, financijskih, organizacijskih, informacijskih, jezičnih, etičkih, kulturnih, društvenih i trajnih gledišta. Naučiti ćete upravljati promjenama, prilikama i izazovima u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom te multikulturalnom okruženju.

Podaci o programu

Vrsta programa: bachelor program (ekvivalent preddiplomski studij)
Trajanje programa: tri godine (180 ECTS)
Način izvođenja studija: online studij (izvanredni studij)
Stručno zvanje: diplomant/ka poslovanja in upravljanja v turizmu (VS)
Stečen stupanj obrazovanja: 1. stupanj prema Bolonji / Bachelor

Program se izvodi na hrvatskom jeziku (komunikacija s nositelji predmeta i online mentori, priprema studijskih aktivnosti te provjeravanje znanja).  Za upotrebu literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Prednosti za vas

Diplomanti i karijera

Zbog profesionalnih kompetencija moći ćete se naime zaposliti u organizacijama gospodarskih i negospodarskih djelatnosti sa širega područja turizma i gostoljubivosti i drugih poslovnih djelatnosti, kao što su djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja i s putovanjima povezanim djelatnostima;  u kulturnim, zabavnim, športskim i rekreacijskim djelatnostima, te u drugim poduzećima ili organizacijama, povezanim s turističkom djelatnošću, u hotelima, ljetovalištima, lječilištima i wellness centrima, casinoima i tematskim parkovima, u nacionalnim parkovima, kod avionskih, autobusnih i željezničkih prijevoznika, kao organizatori poslovnih i drugih događaja turističkog karaktera. .

Poduzeća, u kojima će studenti obavljati praksu:
Terme Olimia d.d., Relax turizem d.d., Terme Krka d.o.o. Novo mesto, Narodni dom Maribor, Urbani Spad.o.o., Unior d.d., Naravno zdravilišče Topolšica, Martura d.o.o., MTC Fontana d.o.o., Žniders d.o.o., Hotel Diana d.o.o., PA Cavallo d.o.o., Olga Lopota s.p.

Završetak programa i nastavak studija

Nakon završenih studijskih obaveza studenti mogu birati da birate dva načina završetka studija, obranu završnog stručnog rada ili polaganje dva dodatna izborna predmeta. Ukupno ćete skupiti 180 ECTS bodova i dobiti stručno zvanje diplomant poslovanja in upravljanja v turizmu, što je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje poznaju u inozemstvu.

Diploma, znanja i kompetencije koje ćete steći omogućavaju vam nastavak studija na master programima. koji izvodimo na DOBA Fakultetu na hrvatskom ili engleskom jeziku. Studij možete nastaviti i u master programima drugih obrazovnih ustanova. Uvjete za upis određuje svaki pojedinačni fakultet.

Diploma online studija je jednakovrijedno klasičnoj diplomi zbog toga na njoj ne piše, da ste studirali online.

Akreditacija programa

DOBA Fakultet  najveći je privatni fakultet u Sloveniji s EU standardima, akreditiranim i suvremenim programima, tradicijom i iskustvom u online obrazovanju. Vijeće Republike Slovenije za Visoko školstvo u prosincu 2015. godine akreditiralo je visokoškolski studijski program Marketing (rješenje broj 6033-174/2014/6, datum 17. 12. 2015).

Nostrifikacija

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenskim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (nostrifikacija studijskog programa) se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržišta rada u Hrvatskoj.

 

Pridodani dokumenti:

Print