Naslovnica > Programi i upis > Poslovanje (bachelor)

Poslovanje (bachelor)

Tijekom programa steći ćete praktična znanja na primjerima iz prakse s područja inovativnosti i upravljanja u poslovnom svijetu, razumjeti stručne probleme poslovanja poduzeća i naučiti kako ponuditi odgovarajuća rješenja. Bit ćete osposobljeni za vođenje i timski rad u organizaciji. Sav taj spektar znanja danas očekuju poslodavci od zaposlenih.

Program koji nudi znanja o inovativnosti i upravljanju u poslovnom svijetu.

Podaci o programu

Vrsta programa: bachelor program (ekvivalent preddiplomski studij)
Trajanje programa: tri godine (180 ECTS)
Način izvođenja studija: online studij (izvanredni studij)
Stručno zvanje: diplomiran/a ekonomist/ka (VS)
Stečen stupanj obrazovanja: 1. stupanj prema Bolonji / Bachelor

Izborni moduli: Menadžment i informatika ili Poslovanje i pravo

Program se izvodi na hrvatskom jeziku (komunikacija s nositelji predmeta i online mentori, priprema studijskih aktivnosti te provjeravanje znanja).  Za upotrebu literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Pitate li se je li studij područja poslovanja pravi za vas? Odgovore možete naći ovdje.

Prednosti za vas

Diplomanti i karijera

Diplomanti programa se najčešće zapošljavaju kao direktori i voditelji različitih odjela, stručni suradnici u državnim ili privatnim firmama, referenti, asistenti direktora, na području komercijale, marketinga, računovodstva, financija, policije, zdravstva, ekonomije, administracije ...

Njihova radna mjesta su: voditelj odjela, direktor vlastitog poduzeća, stručni suradnik, suradnici u policiji, zdravstvu, referent, asistent, sportaš, komercijalist, stjuardesa, menadžer, suradnik u bankama, administrativni radnik, poslovni tajnik ...

Tokom studija studenti surađuju sa poduzećima za koja pripremaju projektne zadatke za rješavanje izazova pojedinog poduzeća.

Prošle godine studenti programa su surađivali sa sljedećim poduzećima: DEWESoft, Adriatic Slovenica, Gorenje, Petrol, ...

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti mogu birati dva načina završetka studija, odbrano završnog stručnog rada ili polaganje dva dodatna izborna predmeta. Ukupno ćete skupiti 180 ECTS bodova i dobiti stručno zvanje diplomirani ekonomist (VS), što je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje je prepoznato u inozemstvu.

Diploma, znanja i kompetencije koje ćete steći omogućavaju vam nastavak studija na master programima koje izvodimo na DOBA Fakultetu na hrvatskom ili engleskom jeziku. Studij možete nastaviti i na master programima drugih obrazovnih ustanova. Uvjete za upis određuje svaki pojedinačni fakultet.

Diploma online studija je jednakovrijedno klasičnoj diplomi zbog toga na njoj ne piše, da ste studirali online.

Akreditacija programa

DOBA Fakultet  najveći je privatni fakultet u Sloveniji s EU standardima, akreditiranim i suvremenim programima, tradicijom i iskustvom u online obrazovanju. Vijeće Republike Slovenije za Visoko školstvo u siječnju 2005. godine akreditiralo je visokoškolski studijski program Poslovni asistent (rješenje broj 608-01-3/2005/5; 28. 1. 2005). 2008. godine promenio se naziv iz Poslovnog asistenta u program Poslovanje. Vijeće Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju (NAKVIS) je u veljači 2012. produžilo akreditaciju visokoškolskog programa Poslovanje na sedam godina (zaključak broj 6033-64/2011; 16.2.2012.).

Nostrifikacija

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenskim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (nostrifikacija studijskog programa) se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije (na osnovi postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržištu rada u Hrvatskoj.

Pridodani dokumenti:

Print