Naslovnica > Programi i upis > NOVO! Menadžment pametnih gradova (master) na engleskom jeziku

NOVO! Menadžment pametnih gradova (master) na engleskom jeziku

Više od dvije trećine europskog stanovništva živi u urbanom okruženju. Gradovi i opčine su poticajno okruženje za obrazovanje, znanost, tehnologiju, kulturu, inovacije i poduzetništvo … Gradovi su ona okruženja u kojima poteškoće nastaju te se rješavaju.

Postanite stručnjak budučnosti.

Porast broja stanovnika u urbanim okruženjima uzrokuje gomilanje poteškoća povezanih s održivim razvojem, nezaposlenošću, siromaštvom, infrastrukturom, prometom, smještajem, izvorima vode, energijom, javnim uslugama ... Sve to zahtjeva temeljitu obnovu gradova. Naši gradovi i urbana središta su mali do srednje veliki u usporedbi s europskim, a manji urbani centri imaju i više konkurentskih prednosti, koje moramo poznavati te ih iskoristiti.  

Što je uopće pametni grad?
Koncept pametnog grada ističe strateške uloge cjelovite obnove gradova koje će uzeti u obzir njihovu raznovrsnost, razvojne putove, veličinu, demografski i društveni okvir, kulturne i gospodarske prednosti uključivanjem i povezivanjem na svim razinama, gdje će u centru odlučivanja biti stanovnici prema kojima su i svi procesi orijentirani.

Odgovor na sva pitanja nudi jedini program ovog područja u jugoistočnoj Europi.

Podaci o programu

Vrsta programa: master program (ekvivalent diplomski studij)
Trajanje programa: dvije godine (120 ECTS)
Jezici provođenja
: slovenski i engleski
Način izvođenja studija: online studij na slovenkom jeziku ili po kombiniranom sustavu studiranja na engleskom jeziku
Stručno zvanje: magister poslovnih ved
Stečeni stupanj obrazovanja: 2. stupanj prema Bolonji / Master

Kombinirani sustav studiranja na engleskom jeziku
Za širenje i jačanje poslovnih veza s inozemstvom možete odabrati oblik kombiniranog sustava studiranja. U tom se sustavu prepliću klasični studij s predavanjima i seminarskim radom u Mariboru, te vaš samostalni individualni rad uz podršku informacijske tehnologije i online mentora. Studirat i surađivat ćete sa studentima iz različitih zemalja i kontinenata, upoznavat ćete gospodarstva drugih zemalja, sudjelovat ćete u međukulturnoj komunikaciji te mnogo više. Uvjeti upisa jednaki su za oba načina studiranja.

U master program se mogu upisati diplomci koji su završili preddiplomski studij (bachelor studij) od najmanje 180 ECTS bodova.

Komu je program namijenjen?

Program je namijenjen pojedincima koji će biti aktivni u oblikovanju javnih politika i implementaciji istih u razvoju te u vođenju i upravljanju gradovima budućnosti.

Podučavat će vas priznati stručnjaci u svom području i praktičari u uvođenju lokalnih rješenja u zemlji i inozemstvu. Radom na stvarnim projektima i pregledima dobrih praksi razvoja i upravljanja pametnim gradovima u zemlji i inozemstvu, novo ćete stečeno znanje moći odmah prenijeti u vlastito okruženje.

Više informacija o programu i prijavu možete naći na engleskoj web stranici.

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Savjet NAKVISA u veljači 2017. je akreditiralo magistarski program (ekvivalent diplomski program) Menadžment pametnih gradova (odluka broj 6033-23/2016/11,16. 2. 2017).

Nostrifikacija

Diploma DOBA Fakulteta priznata je u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenskim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (nostrifikacija studijskog programa) se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije (na osnovi postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržištu rada u Hrvatskoj.

U programu očekujemo motivirane, kreativne pojedince koji će aktivno učestvovati u studijskom procesu te su timski ljudi, žele da se lično razvijaju i savladaju engleski jezik.

Pridodani dokumenti:

Print