Naslovnica > Programi i upis > NOVO! Marketing i prodaja (master)

NOVO! Marketing i prodaja (master)

Program usredotočuje se na dva poslovna područja - marketing i prodaju, njihovu uzajamnu zavisnost i prepletenost u stalno promjenjivom i globalno konkurentskom poslovnom okruženju. Svako uspješno, i na konkurentnost i trajni rast usmjereno poduzeće, danas zahtjeva od zaposlenih dublje znanje i kompetencije iz teorije i prakse marketinga i prodaje.

Jedinstvenim sadržajima na području psihologije prodaje, upravljanja odnosa sa strankama, korporativnog komuniciranja, internetskog marketinga, kreativnosti i inovativnosti, pa i upoznavanja najnovijih strategija tehnika i prodaje, vi i vaše poduzeće biti ćete konkurentni. Upis u program iznimno je zanimljiv za sve, koji imate tehničko predznanje, te svoj rad želite oplemeniti boljom prodajom vaših proizvoda i usluga.

Početak studija u listopadu 2016.! Osigurajte si upisno mjesto.

Podaci o programu

Vrsta programa: master program (ekvivalent diplomski studij)
Trajanje programa:
dvije godine (120 ECTS)
Način izvođenja studija:
online studij (izvanredni studij)
Stručno zvanje:
magister/magistrica marketinga in prodaje
Stečeni stupanj obrazovanja: 2. stupanj prema Bolonji / Master 

U master program se mogu upisati diplomci koji su završili preddiplomski studij (od najmanje 180 ECTS).

Koristi za vas

Prilike za zaposlenje

Nakon zaključka studija razumjeti ćete suvremene procese marketinga i prodaje; biti ćete sposobni oblikovati marketinšku strategiju u poduzeću; znati ćete planirati i izvesti istraživanje tržišta, te na temelju te oblikovati strateška usmjerenja poduzeća, u kojem ste zaposleni; na temelju strateških usmjerenja biti ćete sposobni pripremiti taktički plan uvođenja, praćenja i evaluacije uspješnosti proizvoda ili usluge na tržištu.

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti će izraditi i braniti magistarski rad i tako skupiti ukupno 120 ECTS bodova za obranu magistrature i steći stručno zvanje magister marketinga in prodaje, što je ekvivalentno zvanju master koje prepoznaju u inozemstvu. Nastavak studija je moguć na doktorskim programima. Uvjete za upis na doktorske programe svaka visokoškolska institucija određuje sama.

Diploma online studija je jednakovrijedno klasičnoj diplomi zbog toga na njoj ne piše, da ste studirali online.

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Viječe nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom školstvu u svibnju 2015. je akreditiralo master program (ekvivalent diplomski program) Marketing i prodaja (odluka broj 6033-2/2015/9; 21. 5. 2015).

Nostrifikacija

Diploma DOBA Fakulteta priznata je u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenskim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (nostrifikacija studijskog programa) se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije (na osnovi postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržištu rada u Hrvatskoj.

Pridodani dokumenti:

Print