Naslovnica > Programi i upis > Međunarodno poslovanje (master)

Međunarodno poslovanje (master)

Magistarski program je namijenjen svima vama koji ste ambiciozni i koji želite razumjeti suvremeno globalno okruženje i poslovni svijet u ovo doba. Jedinstvenim sadržajima iz područja poslovanja u međunarodnom i multikulturnom okruženju, pozitivne psihologije, kreativnosti i inovativnosti, kao i učenje o slovenskoj kulturi i azijskoj kulturi, vi i vaše poduzeće biti ćete konkurentni.

Fokus programa je na poduzetničkim znanjima i inovativnom internacionalnom voditeljstvu.


Kroz program ćete razvijati osobine voditelja budućnosti, koje se zasnivaju na etičnosti, poštovanju, cjelovitosti, autentičnosti i kreativnosti u zajedničkom stvaranju. Program je odličan za razumijevanje poslovnog svijeta, vođenje inovativnih procesa, umrežavanje i osnova za međunarodnu karijeru u različitim sektorima i poduzećima. Adekvatan je za diplomce osnovnih društvenih, poslovnih ili tehničkih programa.

Podaci o programu

Vrsta programa: master program (ekvivalent diplomski studij)
Trajanje programa:
dvije godine (120 ECTS)
Način izvođenja studija:
online studij (izvanredni studij)
Stručno zvanje:
magister poslovnih ved
Stečeni stupanj obrazovanja: 2. stupanj prema Bolonji / Master
Izborni moduli:

U master program se mogu upisati diplomci koji su završili preddiplomski studij (bachelor studij) od najmanje 180 ECTS bodova.

Prednosti za vas

Diplomanti i karijera

Diplomanati programa se najčešće zapošljavaju kao direktori i voditelji u poduzećima, direktori prodaje, direktori internacionalnih poduzeća, samostalni poduzetnici, voditelji projekata u internacionalnim poduzećima, ...

Njihova radna mjesta su: direktor, menadžer, direktor vlastitog poduzeća, voditelji različitih područja rada, direktor prodaje.

Tokom studija studenti surađuju sa poduzećima za koja pripremaju projektne zadatke za rješavanje izazova pojedinog poduzeća. Prošle godine studenti programa su surađivali sa sljedećim poduzećima: Coca-Cola, McDonalds, Ericsson Nikola Tesla,  Emirates Airlines, Karisma hotel Adriatic, NIS a.d. Novi Sad, ...

Postanite i vi stručnjak budučnosti te u poduzečima neophodni.

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti će izraditi i braniti magistarski rad i tako skupiti ukupno 120 ECTS bodova za obranu magistrature i steći stručno zvanje magister poslovnih ved, što je ekvivalentno zvanju master koje prepoznaju u inozemstvu. Nastavak studija je moguć na doktorskim programima. Uvjete za upis na doktorske programe svaka visokoškolska institucija određuje sama.

Diploma online studija je jednakovrijedno klasičnoj diplomi zbog toga na njoj ne piše, da ste studirali online.

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Vijeće Republike Slovenije za Visoko školstvo u svibnju 2008. je akreditiralo magistarski program (ekvivalent diplomski program) Međunarodno poslovanje (odluka broj 2/161-2008 2/161-2008; 5. 5. 2008).

Nostrifikacija

Diploma DOBA Fakulteta priznata je u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenskim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (nostrifikacija studijskog programa) se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije (na osnovi postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržištu rada u Hrvatskoj.

U programu očekujemo motivirane i kreativne pojedince koji će aktivno učestvovati u studijskom procesu te su i timski su ljudi.

Pridodani dokumenti:

Print