Naslovnica > Česta pitanja

Česta pitanja

Studijski programi

Jesu li bachelor i master programi javno priznat?

Studijski programi DOBA Fakulteta su akreditirani i usklađeni Bolonjskom deklaracijom. Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU (također i u Hrvatskoj). Na web stranici pojedinog programa možete pogledati pdf rješenja akreditacije.

Koji su uvjeti za napredovanje u bachelor studijskim programima?

Student napreduje u 2. godinu, ako sakupi bar 20 ECTS u 1. godini. Student napreduje u 3. godinu, ako sakupi bar 66 ECTS u 1. i 2. godini. Za završetak studija student mora obaviti sve po programu određene studijske obaveze.

Koji su uvjeti za napredovanje u master studijskim programima?

Student napreduje na 2. godinu, ako skupi bar 33 ECTS u 1. godini.

Koje obaveza moram ispuniti za završetak studija u bachelor studijskim programima?

Za završetak studija potrebno je izvršiti sve obaveze iz programa: obavezne i izborne predmete, izborni modul, proizvoljno izborne predmete te pripremiti završni stručni rad ili polagati dva izborna predmeta (t.z. diplomska predmeta). Za završetak studija morate skupiti 180 ECTS (u pojedinoj godini 60 ECTS).

Koje obaveze moram ispuniti za završetak studija u master studijskim programima?

Za završetak studija potrebno je izvršiti sve obaveze iz programa: obavezne i izborne predmete, izborni modul te magistarski rad. Za završetak studija morate skupiti 120 ECTS (u pojedinoj godini 60 ECTS).

Gdje mogu nastaviti studij?

Poslije završenog studiranja bachelor programa stječete prvi stupanj prema Bolonji. Nastavak studija moguć je u master programima. Nakon uspješno završenog studiranja u master programu stječete drugi stupanj prema Bolonji i možete nastaviti s doktorskim studijima (treći stupanj prema Bolonji).

Upisni uvjeti za prelazak u programe 2. i 3. stupnja određeni su u programima pojedinih institucija koje provode programe.

Jesu li studijski programi DOBA Fakulteta priznati u Hrvatskoj?

Diploma DOBA Fakulteta je validna u zemljama EU, pa tako i u Hrvatskoj. Diplomu DOBA Fakulteta moguće je nostrificirati u Hrvatskoj. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured. U postupku priznavanja (nostrifikacije studijskog programa) se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržištu rada u Hrvatskoj.

Što moram učiniti ako sam završio preddiplomski visokoškolski stručni studijski program (bachelor program) iz ostalih stručnih područja (prirodoslovno matematičke i tehničke znanosti te ostale znanosti) i se želim upisati u master program?

Kandidati za upis u prvu ili drugu godinu sa srodnih strukovnih područja (ekonomskih, poslovnih, administrativnih i organizacionih nauka, sociologije, pravnih, političkih, društvenih nauka, humanističke znanosti) upisuju program bez diferencijalnih ispita.

Kandidati iz drugih strukovnih područja (koja nisu navedena) imaju dodatne studijske obaveze u opsegu 12-14 kreditnih bodova po ECTS, o kojima na osnovu prethodnih znanja odlučuje Komisija za studentska pitanja. Te obaveze riješite u toku master studija (nije potrebno prije upisa).

Kakve su mogućnosti zaposlenja?

Zbog širokih interdisciplinarnih znanja i praktičnih znanja, diplomirani studenti imat će dobre mogućnosti zaposlenja u malim, srednjim i velikim poduzećima, kao i u ustanovama na području uslužnih djelatnosti.

Za naše diplomirane studente zainteresirat će se naročito mala i srednja poduzeća kao i ustanove kojima je potreban visoko osposobljen vodeći stručni kadar koji će imati znanja i kompetencije o kompleksnim globalnim vezama i poslovnim procesima, koji će se znati suočiti s izazovima inovativnosti i sudjelovati u rukovođenju.

Online studiji

Kako se odvija online studij?

Studij putem interneta odvija se u virtualnom nastavnom okruženju. Nastavnom gradivu, uputama za rad, predavanju i općim informacijama pristupate u virtualnom nastavnom okruženju – putem interneta.

Ovaj vid studiranja namijenjen je onima koji žele spojiti svoj profesionalni rad, obitelj, sfere interesa i studij. Studirate kod kuće i sami određujete vrijeme i ritam učenja, a usmjerava vas mentor.

Studentima je u periodu studija osigurana odgovarajuća pedagoška, tehnička i administrativna podrška. Za online studij dovoljno je osnovno znanje rada na računalu.

Kako je organizirano savjetovanje studenata tijekom studija?

Prije uključivanja informirat ćemo vas o programima DOBA Fakulteta, izvođenju i zaposlenju nakon diplomiranja. Studentima je u periodu studija osigurana odgovarajuća pedagoška, tehnička i administrativna podrška.

Tijekom studija:

 • na početku organiziramo uvodne dane s ciljem informiranja, savjetovanja, uspostavljanja društvenih kontakata, a u okviru radionice osposobit ćemo vas za stručno pisanje, uspješno i efikasno učenje,
 • uvodi se mentorstvo – kroz svaki predmet vas prati online mentor,
 • prati vas menadžer programa,
 • osigurano je online savjetovanje,
 • po završetku studija savjetovat ćemo vas kako nastupiti na tržištu rada u cilju što bržeg zaposlenja i savjetovat ćemo vas u vezi s mogućnostima stalnog stručnog usavršavanja.
Kako se polažu ispiti na DOBA Fakultetu?

Sami određujete način obavljanja obaveza tijekom nastave:

 1. 92 % naših studenata odlučuje se za aktivno obavljanje obaveza tijekom nastave i uspješni su u tome. Putem aktivnog rada, samostalno ili u grupi, pripremom projekata i sudjelovanjem u forumima odrađujete veći dio gradiva predmeta i na kraju polažete online test. Svi zadaci ulaze u konačnu ocjenu predmeta i potreban je aktivan rad svaki tjedan.
 2. Ako niste aktivni tijekom nastave, na kraju ćete polagati konačni online ispit koji sadrži cjelokupno gradivo predmeta.
Je li negdje na diplomi navedeno da sam studirao/la online?

Ne, online studij je prema slovenskom zakonu jednakovrijedan klasičnom studiju pa nigdje na diplomi nije navedeno da ste studirali online.

Koliko dugo online studij već traje u Sloveniji?

Online studiji DOBA Fakulteta već 17 godina na područje Slovenije uvode svjetske trendove. Moderan, kvalitetan i tehnološki poduprijet online studij se na DOBI, još uvijek jedinoj takvoj instituciji u Sloveniji, u cijelosti izvodi online. Isto i tako vrijedi za Hrvatsku.

Kakve prakse online studija postoje u inozemstvu?

Online studij u svijetu ima dugu tradiciju, izvode ga otvorena sveučilišta specijalizirana za izvođenje ovog oblika studija (to su takozvana otvorena sveučilišta - Open Universities - ili virtualna sveučilišta). Među najveća u Europi spadaju otvorena sveučilišta u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Nizozemskoj, Portugalu i u Turskoj. Zbog globalnih trendova, o online izvođenju svojih programa sve više razmišljaju takozvana klasična sveučilišta (kao npr. Oxford, Harvard, Stanford).

Koliko studenata prema dostupnim podacima studira neki oblik online studija?

Prema podacima OECD u Europi, 1.450.000 studenata studira online ili u prosjeku 23 % svih studenata. U SAD-u i u Kanadi 6.500.000 studenata studira online ili u prosjeku 35 % svih studenata. U Aziji 4.000.000 studenata studira online ili u prosjeku 21 % svih studenata. I u Australiji i Oceaniji 870.000 studenata ili u prosjeku 14 % svih studenata.

Stručnjaci predviđaju da će do 2025. godine na svijetu biti između 30 i 80 milijuna studenata koji će studirati neki oblik studija na daljinu (izvor: OECD, 2011).

Jesu li programi online studija na DOBI akreditirani jednako kao i programi klasičnog studija?

Svi programi online studija koje izvodimo na DOBI akreditirani su i usklađeni Bolonjskom delkaracijom.

Je li diploma završenog klasičnog studija ravnopravna diplomi online studija?

Svi visokoškolski programi akreditirani su kako za klasičan studij, tako i za online studij. Online studij je ravnopravan klasičnom studiju s potpuno jednakim standardima, ciljevima i sadržajima, samo je način studiranja drugačiji.

Je li moguće da online studij u budućnosti potpuno nadomjesti klasični studij?

Online studij samo je način studiranja, radi se o izboru, a ne o nadomještanju klasičnog studija. Online studij je uobičajeno jedini način stjecanja višeg stupnja izobrazbe za sve one kojima druge obveze ne dopuštaju mogućnost klasičnog studija. Na DOBA Fakultetu su to ponajprije zaposleni, mlade majke i sportaši.

Za koja područja je najprimjereniji online studij?

Online studij odgovara praktično svim studijskim područjima, potrebno je samo formirati pravi model obzirom na značajke ciljne skupine i odabrati prave tehnologije za potporu modelu. Kod nekih studija obvezni su kontaktni susreti (npr. medicina, prirodoslovne znanosti). Na DOBI smo oblikovali model i izabrali tehnologije za potporu online izvođenju programa na području poslovnih i upravnih znanosti.

Odluka za izvođenje online studija, od ustanove koja ga izvodi zahtijeva cjelovit pristup: potporu studentima, osposobljen pedagoški kadar, drugačiju organizaciju rada, odgovarajuću IT potporu i prije svega konstantan razvoj.

Je li online studij jednak klasičnom u Hrvatskoj?

Online studij i klasični studij su istovjetni – isto vrijedi i za diplomu. Razlika je samo u načinu izvođenja studija.

Način online studija je modularan – predmeti dolaze jedan za drugim (jedan se završi pa počne drugi). Pojedini predmet traje 4 do 9 tjedana (odviše od studijskog programa - bachelor ili master).

Online studij je aktivan studij - kod svakog predmeta u svakom tjednu imate ponuđene aktivnosti koje rješavate individualno ili timski, komunicirate sa studentima, profesorima ili online mentorima. Studij se odvija na forumima, chatovima, blogovima, društvenim mrežama i na webinarima što vam omogućuje stalnu povezanost sa svojim studijskim kolegama, online mentorima i profesorima.

Je li diploma online studija ravnopravna klasičnoj u Hrvatskoj?

Online studij i klasični studij su istovjetni – isto vrijedi i za diplomu. Na diplomi ne piše kakav je bio način studija, ne piše „online studij“.

Redoslijed predmeta

Izvode li se predmeti u istom redoslijedu kao što su zapisani u nastavnom planu?

Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete koje morate položiti do kraja studija imat ćete tijekom studija u vašem rasporedu.

Priznavanje znanja

Kako je s priznavanjem i uvažavanjem znanja stečenih na ostalim visokoškolskim ili sveučilišnim zavodima?

Zbog mobilnosti, studenti imaju mogućnost prenijeti ECTS bodove stečene u drugim studijskim programima u visokoškolske stručne studijske programe. Uvažit će se i znanja i spretnosti stečene za vrijeme ili pred upisom u različite oblike formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Plaća li se priznavanje i uvažavanje znanja ako sam upisan u master studijski program?

Priznavanje znanja kod bachelor programa se ne plaća. Priznavanje i uvažavanje znanja i vještina plaća se i odbija i od školarine u master programu. Cijena priznavanja ili uvažavanja:

 • za formalno stečena znanja cijena molbe iznosi 49 EUR po predmetu,
 • za neformalno stečena znanja cijena molbe iznosi 99 EUR po predmetu,
 • u slučaju priznavanja najmanje jednog predmeta u cijelosti, od školarine se odbija 50 % vrijednosti ECTS bodova priznatog predmeta.

Izvođenje izbornih predmeta i modula

Izvode li se svi izborni predmeti i moduli svake godine?

Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju ako je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet si pridržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koji će izvoditi.

Print

 1. * Obavezna polja