Naslovnica > Alumni klub

Alumni klub

Studij ste izabrali u svrhu postizanja ciljeva u karijeri, razvijanja svojih potencijala te povećanja konkurentnosti. A što nakon diplome kada jaka povezanost između studenata polako nestaje? Iskustva pokazuju kako je danas za uspješan rad pojedinca nužno povezivanje, druženje, suradnja te razmjena iskustava.

Zato smo osnovali Klub diplomanata DOBA Fakulteta koji ujedinjuje više od 3.500 diplomanata iz više od 50 država i u koji se kao student fakulteta imate priliku učlaniti. Pridružite se!

Povezivanje, druženje, suradnja i razmjena iskustva.

Zajedno ćemo

•    uspostaviti i njegovati povezanost i komunikaciju između diplomanata svih generacija,
•    njegovati pripadnost diplomanata školi,
•    promovirati postignuća diplomanata,
•    doprinijeti većoj prepoznatljivosti diplomanata,
•    stvarati i poticati suradnju među diplomantima, gospodarskim subjektima i drugim društvenim institucijama,
•    osigurati mogućnosti za suradnju diplomanata u razvijanju programa DOBA Fakulteta,
•    doprinijeti osobnom i stručnom razvoju pojedinaca i organizacija,
•    aktivno surađivati u razvoju društva,
•    omogućiti druženje i povezivanje.

Naš zajednički zadatak je doprinijeti ugledu DOBA Fakulteta te promovirati, jačati i prema svojim mogućnostima razvijati mrežu znanja i iskustava.

Čak 94 % diplomanata ocjenjuje kako su se njihova očekivanja vezana na studij ostvarila i kako su im kompetencije, koje su razvili za vrijeme studija, u korisne u radu.

Print